У нас уже 33683 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Анализ финансового состояния банков как главное направление улучшения их деятельности
Количество страниц 117
ВУЗ Киевская финансовая академия
Год сдачи 2010
Содержание ВСТУП 3
І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 7
1.1 Основні аспекти економічного аналізу діяльності банку 7
1.2 Аналіз прибутків та збитків банку 12
1.3 Аналіз фінансової стійкості комерційного банку 32
ІІ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ РОБОТИ АКБ “Назва банку” 37
2.1 Загальні відомості про банк 37
2.2 Кредитний портфель банку 43
2.3. Операції з цінними паперами 48
2.4. Аналіз фінансового стану банку 51
ІІІ МОНІТОРИНГ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ЯК ГОЛОВНИЙ ЧИННИК УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ 63
3.1 Основні напрями зміцнення фінансової стійкості комерційних банків в Україні 63
3.2 Методологічні та методичні засади управління фінансами комерційних банків 84
3.3 Напрями забезпечення фінансової стабільності банків в умовах трансформації української економіки 95
ВИСНОВКИ 106
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 112
ДОДАТОК 117

Метою дослідження є узагальнення теоретичних основ аналізу фінансового стану банків, методики її оцінки та розробка пропозицій щодо основних напрямів зміцнення фінансової стійкості комерційних банків України.
Об’єкт дослідження – фінансовий стан банків як головний чинник удосконалення їх діяльності.
Предмет дослідження – нормативно-методичні підходи до оцінки фінансового стану комерційних банків в Україні, проблеми його забезпечення та зміцнення.
Методологічною базою роботи є класичні твори з економічної та фінансової науки, монографії і статті зарубіжних і вітчизняних авторів, правовою – основні положення Законів України, Указів Президента України, Постанов Верховної Ради України, Постанов Кабінету Міністрів України з питань регулювання діяльності банківської системи в Україні, її зміцнення та підвищення ролі у процесах економічних перетворень. Використані статистичні та аналітичні матеріали Національного банку України, Державного комітету статистики України, Державної податкової адміністрації України, бухгалтерські баланси, фінансова, податкова та статистична звітність комерційних банків.
У першому розділі узагальнені теоретичні та нормативно-методичні основи аналізу фінансового стану комерційних банків в Україні, висвітлено основні аспекти економічного аналізу діяльності банку, методики аналізу прибутків та збитків банку, сучасні підходи до аналізу фінансової стійкості комерційного банку.
Другий розділ містить результати аналізу фінансового стану АКБ “Назва банку”. В ньому наведені основні відомості по банк, його історію та сучасний стан на ринку банківських послуг. Проведено аналіз динаміки та якості кредитного портфелю банку, розглянуто його операції з цінними паперами та виконано на основі методик першого розділу аналіз фінансового стану банку.
Третій розділ присвячено основним засадам моніторингу фінансового стану українських банків для забезпечення їх успішної діяльності на конкурентному ринку. Визначені основні напрями зміцнення фінансової стійкості, узагальнені методологічні та методичні засади управління фінансами комерційних банків з метою забезпечення їх фінансової стабільності в умовах трансформації української економіки.
Список литературы
Цена, в рублях:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
2500

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.