У нас уже 32448 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК
Количество страниц 93
ВУЗ Киевская национальная академия
Год сдачи 2010
Содержание Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти формування бюджету країни 6
1.1 Сутність державного бюджету та його роль в економіці 6
1.2 Бюджетна система України та її структура 21
Розділ 2. Аналіз збалансованості доходів і видатків зведеного бюджету України 37
2.1 Міжбюджетні відносини в Україні 37
2.2 Формування доходної частини зведеного бюджету 42
2.3 Видатки зведеного бюджету: тенденції і фактори зростання 53
Розділ 3. Основні напрямки удосконалення розвитку бюджетної системи України 62
3.1 Проблеми розвитку бюджетної системи України та шляхи їх вирішення 62
3.2 Реформування міжбюджетних взаємовідносин в умовах підвищення ефективності функціонування бюджетної системи України 69
Висновки 84
Список використаної літератури 87
Додатки 91

Мета і задачі дослідження. Метою дипломної роботи є розкриття механізму бюджетного регулювання економічного розвитку держави, сутності та сучасного стану бюджетної системи України.
Досягнення цієї мети передбачає вирішення наступних завдань:
- виявити сутність бюджетної системи та розкрити її роль у процесі регулювання економіки;
- визначити особливості становлення бюджетної системи держави;
- визначити вплив бюджетного регулювання на показники економічного розвитку держави;
- проаналізувати сучасний стан бюджетної системи України;
- визначити особливості регулювання міжбюджетних відносин держави.
Об’єктом дослідження є бюджетна система та бюджетне регулювання в Україні.
Предметом дослідження є процес функціонування бюджетної системи як інструменту регулювання економічного розвитку.
Методи дослідження. У роботі застосовано сукупність методів і підходів, що дозволило реалізувати концептуальну єдність дослідження. Системний та структурний методи використано при розкритті економічної сутності бюджетної системи в якості інструменту регулювання економічного розвитку. Дослідження становлення та розвитку бюджетної системи України базувалось на єдності історичного та логічного підходів.
Інформаційну базу дослідження становили законодавчі та нормативно-правові акти з питань реалізації політики у сфері державних фінансів в Україні, фінансово-економічні бюлетені та звіти Міністерства фінансів України, Державного казначейства України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, статистичні матеріали Держкомстату України. При написанні роботи проаналізовано монографії та статті вітчизняних і зарубіжних авторів, видання радянського та сучасного періодів з питань бюджетного регулювання.
Структура та обсяг роботи. Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури
Список литературы
Цена, в рублях:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
2500

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.