У нас уже 24468 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Особенности правового регулирования прохождения службы в органах внутренних дел
Количество страниц 76
ВУЗ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА
Год сдачи 2010
Содержание ВСТУП 3
ВИНИКНЕННЯ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ І МІСЦЕ СЛУЖБИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОБОТИ З КАДРАМИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 6
ОСОБЛИВОСТІ ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В ОВС: ПРИЙНЯТТЯ, ПРОСУВАННЯ, ЗВІЛЬНЕННЯ. 23
ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПОСАДИ, ПЕРЕМІЩЕННЯ І ПРОСУВАННЯ ПО СЛУЖБІ. 23
ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В ОВС ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ КАДРІВ ОВС 43
ВИСНОВОК 57
ВИСНОВКИ 59
ВИСНОВОК 71
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 74
Список литературы 1. Конституція України. "Просвіта", 1996
2. Закон України "Про міліцію" від 20 грудня 1990 року із змінами та доповненнями. Відомості Верховної Ради України, 1991 p. - № 4, 1993 - № 11, 1993 - №22
3. Закон України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" від 9 квітня 1992 року із змінами та доповненнями, внесеними Законами України від 4.02.1994 р. та 25.03.1996 p. накази МВС України № 131 від 12.03.1994 p., № 311 від 2.06.1996 p.
4. Закон України "Про державну службу" від 16 грудня 1993 року, Відомості Верховної Ради України, 1993 p.
5. Закон України "Про інформацію" від 2 жовтня 1992 року, Відомості Верховної Ради України, 1992 - № 48
6. Постанова Верховної Ради України "Про затвердження Положення про порядок комплектування, матеріально-технічного, військового, фінансового та соціально-побутового забезпечення спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України " від 16 грудня 1993 року, - Відомості Верховної Ради України, 1994 - №4
7. Кримінальний кодекс України за станом законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 січня 1997 року
8. Наказ МВС України № 358 від 13 серпня 1991 року: Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України. Постанова Кабінету Міністрів України, 1991
9. Наказ МВС України № 315 від 4 травня 1998 року: Про виконання Указу Президента України "Про деякі заходи щодо державної підтримки сімей з неповнолітніми дітьми працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків", - Київ, 1998
10. Наказ МВС України № 874 від 27 листопада 1998 року:Про оголошення постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 1998 року №165 8 - ...про допомогу по тимчасовій непрацездатності, Київ, 1998
11. Наказ МВС України № 345 від 31 травня 1995 року: Про затвердження інструкції з організації персонального обліку в системі МВС України, - Київ, 1995
12. Наказ МВС України № 821 від 12 грудня 1995 року: Про затвердження складу кадрової комісії МВС України і Положення про неї. -Київ, 1995
13. Наказ МВС України №031 від 4 червня 1992 року: Інструкція про порядок добору, вивчення й проведення спеціальної перевірки осіб, які приймаються на службу в органи внутрішніх справ України, - Київ, 1992
14. Наказ МВС України № 60 від 31 січня 1996 року: Про затвердження інструкції про відбір кандидатів на службу в органи внутрішніх справ України, -Київ, 1996
15. Наказ МВС України № 456 від 10 червня 1999 року: Про внесення змін і доповнень до інструкції "Про відбір кандидатів на службу в органи внутрішніх справ України", затвердженої наказом МВС України № 60 від 31.01.1996 p., - Київ, 1999
16. Наказ МВС України № 61 від 29 січня 1999 року: Про Комплексну програму вдосконалення роботи з кадрами та підвищення авторитету міліції, - Київ, 1999
17. Наказ МВС України № 546 від 14 липня 1999 року: Про створення підрозділів виховної, соціальної роботи та психологічного забезпечення, - Київ, 1999
18. Наказ МВС України № 402 від 12 липня 1993 року: Про затвердження інструкції про порядок обчислення стажу для виплати відсоткової надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, - Київ, 1993
19. Наказ МВС України № 10 від 10 січня 2000 року: Про внесення змін до інструкції про порядок обчислення стажу для виплати відсоткової надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, затвердженої наказом МВС України № 402 від 12.07.1993 p., - Київ, 2000
20. Наказ МВС України № 92 від 25 липня 1993 року: Положення про створення атестаційних комісій та проведення атестування працівників органів внутрішніх справ України, із змінами та доповненнями, внесеними на казами МВС України № 72 від 10.02.1994 р. та № 674 від 24.09.1996 р.
21. Наказ МВС України № 403 від 29 липня 1991 року: Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України, - Київ, 1991
22. Наказ МВС України № 960 від 15 грудня 1999 року: Про затвердження Положення про наставництво в органах внутрішніх справ України, -Київ, 1999
23. Наказ МВС України № 527 від 6 липня 1999 року: Про затвердження інструкції про порядок поглибленого психологічного обстеження кандидатів на керівні посади органів та підрозділів внутрішніх справ України, - Київ, 1999
24. Наказ МВС України № 115 від 21 лютого 1997 року: Про затвердження інструкції з організаційно-штатної роботи в органах внутрішніх справ, навчальних закладах, науково-дослідних установах і внутрішніх військах МВС України, - Київ, 1997
25. Наказ МВС України № 147 від 16 березня 1992 року: Настановлення по організації професійної підготовки рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, - Київ, 1992
26. Алексеев С.С. Теория права. - Москва, 1995
27. Афанасьев В.Г. Научное управление обществом. - Москва, 1975
28. Афанасьев В.Г. Общество: системность, познание и управление. - Москва, 1981
29. Бандурка О.М. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення. - Харків: Основа, - 1996
30. Васильєв В. Контроль и проверка исполнения // Как организовать управленческий труд. - Москва, 1981
31. Веселый В.З. Актуальные проблемы совершенствования управленческой подготовки кадров в органах внутренних дел. Учебное пособие, - Москва, 1989
32. Голосніченко І.П., Іщенко Ю.В., Парасюк М.В., Шакун B.I. Особливості проходження служби рядовим та начальницьким складом органів внутрішніх справ. Навчальний посібник, - Київ: Українська академія внутрішніх справ, 1994
33. Ермаков К.К. Взаимодействие и координация в органах внутренних дел: Лекция. - Москва, 1971
34. Зыбин С.Ф. Аппараты по работе с личным составом в органах внутренних дел. - С.-Петербург, 1996
35. Зыбин С.Ф. Индивидуальная воспитательная работа с сотрудниками органов внутренних дел. - С.-Петербург, 1995
36. Зыбин С.Ф., Стремоухов А.В. Научные основы организационно-правовой работы с кадрами органов внутренних дел. - С.-Петербург, 1994
37. Кайдалов Д.И., Суименко Е.И. Психология единоналичия и коллегиальности. - Москва, 1979
38. Кравченко А. Управленческие революции. // Социалистический труд. -1991.-№1
39. Кравченко Ю.Ф. Міліція України. - Київ: Генеза, 1999 - с.25
40. Киллен К. Вопросы управления. - Москва, 1981
41. Колодкин Л.М. Организационные и правовые основы работы с кадрами в органах внутренних дел. - Москва, 1979
42. Колодкин Л.М., Фатула А.В. Организация работы с кадрами в органах внутренних дел. - Москва, 1990
43. Колодкин Л.М. Правовое регулирование работы с кадрами органов внутренних дел. - Правоведение, 1983 - № 1
44. Косилов С.А. Психофизиологические основы научной организации труда. - Москва, 1979
45. Кунц Г., 0’Доннел С. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций. - Москва: Прогресс, 1981. - T.I
46. Лойт Х.Х. Кадровая политика и ее реализация в органах внутренних дел в современных условиях. - С.-Петербург, 1998
47. Лойт Х.Х. Наставничество в органах внутренних дел: история и современные тенденции развития. // МВД России - 200 лет/ Материалы научно-практической конференции. - С.-Петербург, 1998
48. Лойт Х.Х. Наставничество как форма подготовки кадров: опыт полиции зарубежных государств. - Владимир, 1996
49. Матейко А. Условия творческого труда. - Москва, 1981
50. Мильнер Б.З., Евенко Л.И., Рапопорт B.C. Системный подход и организация управления. - Москва: Экономика, 1983
51. Мякишев Г.М. Система работы с кадрами в органах внутренних дел. Труды Академии МВД СССР, - Москва, 1989
52. Научная организация управления в аппаратах милиции. - Москва, 1975
53. Омаров A.M. Руководитель: размышления о стиле управления. -Москва, 1987
54. Попов Г.Х. Техника Личной работы. - Москва, 1971
55. Попов Г.Х. Проблемы теории управления. - Москва, 1974
56. Пригожий А.И. Социология организации. -Москва, 1980
57. Проблемы общей теории государственного управления. - Москва, 1981
58. Плішкін В.М. Деякі проблеми реформування системи органів внутрішніх справ України. - Київ: Українська академія внутрішніх справ, 1994
59. Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ. - Київ:
Національна академія внутрішніх справ України, 1999
60. Роша А.Н. Актуальные проблемы работы с кадрами в органах внутренних дел в условиях демократии: Совершенствование работы с кадрами в органах внутренних дел. - Труды Академии МВД СССР, -Москва, 1989
61. Сальников В.П., Федоров В.П. Убеждение и принуждение в деятельности органов внутренних дел. - Ленинград, 1989
62. Тихомиров Ю.А. Право и социальное управление. - Москва, 1981
63. Тихомиров Ю.А. Управление делами общества. - Москва, 1984
64. Тихомиров Ю.А. Социальные управляющие системы. // Советское государство и право. — 1970. - № 5
65. Тихомиров Ю.А. Эффективность деятельности управленческих органов. // Государство и право. - 1971. - № 4
66. Фатула А.В. Принципы работы с резервом кадров на выдвижение в органах внутренних дел. - Труды Академии МВД СССР, - Москва, 1989
67. Федотов В.В. Техника и организация умственного труда. - Минск, 1983
68. Шванков В.М. Теоретические основы координации и взаимодействия в органах внутренних дел. Москва, 1978
69. Яковлев A.M. Теоретические проблемы социологии права. // Проблемы социологии права. - Вильнюс, 1980. - Выпуск 1
70. Яковлев Г.С. Аппарат управления: принципы организации. - Москва, 1974
Цена, в рублях:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
2000

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.